Manyetik halat deneyi yapılırken MKAK (Metalik enine kesit alanındaki kayıp), BS (Bölgesel süreksizlikler) kanallarından eş zamanlı olarak elde edilen veriler incelenerek halat üzerinde bulunan kusurlar TK (İç veya dış kopuk tel), Mekanik gerilim ve Korozyon tespit edilir.Manyetik halat deneyi ile elde edilen veriler bilgisayar yazılımı ile MKAK ve BS kanalları incelenerek halatın manyetografik haritası çıkarılır.

Manyetik halat deneyi ile elde edilen veriler ayrıca bilgisayar yazılımı ile TS EN 12927-6 İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri İçin   Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 6: Hurdaya Ayırma Kriteri standardına göre değerlendirilmektedir.Bulunan hatalar ve kullanım için uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Halatın ek yerleri ve tel kırıkları manyetogrofik haritada ayrıntılı bir biçimde gösterilmekte ve raporlar ıslak imzalı olarak teslim edilmektedir. Oluşturulan manyetik halat deney raporlarında halatın durumu açıkça belirtilmektedir.