Kaynaklı bileşimler, dökümler, Çelik dövmeler,Çelik borular gibi ferromanyetik özellikteki parçaların, yüzeye açık veya yüzeyin hemen altındaki çatlakların tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Parça yüzeyine uygulanan manyetik akı ile parçada bulunan süreksizlikler etrafında kaçak akılar oluşur. Akı işleminin ardından yüzeye püskürtülen ferromanyetik tozlar kaçak akılar etrafında toplanır. Böylece süreksizliklerin yerleri tespit edilmiş olur. Manyetik parçacık testi yüzeyde ve yüzeye yakın yerde olan süreksizliklerin tespiti için hızlı ve güvenilir bir tahribatsız muayene yöntemidir.
İlgili Standartlar,
 
EN ISO 9934-1Tahribatsız muayene-Manyetik Parçacık Muayenesi-Bölüm 1:
EN ISO 17638 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık Muayenesi
EN ISO 23278 - Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Manyetik Parçacık ile Muayene - Kabul Seviyeleri
EN 1369 - Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi
EN 10228-1 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi
EN 10246-12 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 13: Dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların yüzey kusurları için manyetik parçacık muayenesi