Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Resmi Gazete’de 23 Temmuz 2009’da yayımlanan (2000/9/AT) numaralı İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ’inde atıfta bulunulan TS EN 1709 standartı gereğince ilgili kurum ve kuruluşlar halat kontrollerini düzenli olarak yaptırmak zorundadır.

İlgili Standartlar,

2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

EN 1720 İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı hat tesisleri için güvenlik kuralları - İşletmeye alma öncesi muayene, bakım, işletme ile ilgili muayene ve kontroller

EN 12927-8 İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisleri için güvenlik kuralları - Halatlar - Bölüm 8: Manyetik halat deneyi (MHD)