Ferromanyetik veya ferromanyetik olmayan malzemeler için hacimsel ve yüzeysel hataların tespiti için kullanılabilen bir yöntemdir. Yüksek frekanslı ses dalgaları, malzemenin içine gönderilerek, malzemenin içinde veya yüzeyinde bulunan hata ve/veya süreksizliklerden yansıyan ses dalgalarını değerlendirilmesidir.Ultrasonik muayene ile yansıyan ses dalgalarının konumuna göre hatanın malzeme içerisindeki koordinatları, yankı şiddetine göre ise hatanın boyutu hesaplanabilir.
AE NDT Mühendislik ultrasonik muayene yöntemi olarak Phased Array ve Ultrasonik Kalınlık ölçüm yöntemlerini kullanmaktadır.Ultrasonik phased array en son teknoloji ürünü olup malzemenin üç boyutlu görüntüsünü vermektedir. Bu sistemlerde kullanılan proplar çoklu kristal yapısına sahip olup ultrasonik ses dalgasına elektronik olarak istenilen her türlü form verilebilmektedir. Böylelikle, her türlü geometrik şekildeki malzemelerin taraması yapılabilmekte ve çeşitli tarama teknikleri ile üç boyutlu görüntüleri alınabilmektedir.
İlgili Standartlar,
 
EN 583-1 - Tahribatsız muayene-Ultrasonik muayene: Genel kurallar
EN 1712 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin ultrasonik muayenesi-Kabul seviyeleri
EN 1713 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Ultrasonik muayene-Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu
EN 1712 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin ultrasonik muayenesi
EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene-Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene-Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene-Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler
EN 10228-3 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 3: Ferritik veya martensitik çelik dömelerin ultrasonik muayenesi
EN 10228-4 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz çelik dömelerin ultrasonik muayenesi
EN 10246-9 - Toz altı kaynağı yapılmış çelik borularda boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için otomatik ultrasonik muayene
EN 10308 - Tahribatsız muayene-Çelik çubukların ultrasonik muayenesi